Нашите цели

Изграждане и възстановяване на връзката с природата
и начините на взаимодействие с нея

Сдружението планува да изгради здравни центрове, работещи на изцяло нов принцип. В тях ще се работи по програми за цялостно изчистване, възстановяване и промяна.

Промяна на здравеопазването, просветата и спорта, чрез изграждане на:

Здравни центрове.

Сдружението планува да изгради здравни центрове, работещи на изцяло нов принцип. В тях ще се работи по програми за цялостно изчистване, възстановяване и промяна. Те са съвкупност и от методи за откриване и лечение на различни видове заболявания ,елиминиране на първопричината, която ги поражда. Ще се работи за промяна начина на мислене и поведение , за изграждане и възстановяване на връзката с природата и начините на взаимодействие с нея,
изчистване на физическото тяло, чрез промяна на културата на хранене и спортната култура, изграждане на индивидуални режими, вега тестове и др. Провеждане на лекции и семинари придружени с дебати на различни тематики, обхващащи всички аспекти от човешкия живот.

Съчетанието на всичко изброено ще спомогне за изчистването и  синхронизацията на физическо тяло, душа и фини тела, защото само обединението и синхронизирането им , може да доведе до пълното възстановяване на здравето, баланса и хармонията в нас, предоставящи ни възможността за пълноценен и качествен живот!

Ясли, детски градини и училища.

ДЕЦАТА   идват на този свят необременени, в най-чиста форма,

готови да изследват всичко, което ги заобикаля, без страх, с интерес, готови да рискуват, без граници, със свободен ум и отворено съзнание, всяко със своята мисия и таланти . Те са нашето бъдеще и олицетворение на вярата, надеждата и желанието ни за промяна. Ето затова нашата мисия е да съхраним качествата, с които идват тук на земята, да ги развием ,обогатим и да се постараем да извадим на преден план пълния им потенциал. И тъй като всяко дете е индивидуално в развитието си, има различни интереси и строго индивидуален мироглед, е много важно да му се предостави място :

където да се чувства спокойно , обичано и подкрепяно; свободно да развива потенциала си; да открие какво му харесва; да се научи да твори и работи с любов .

да се научи, да слуша и изразява себе си, да не се страхува от промяна, да бъде готово да срещне и да се справи с всичко, което живота може да му поднесе и като възможности !

Именно изграждането на ясли, детски градини и училища от  нов тип ще им предостави всичките тези неща, които са им нужни, за да съхранят и развият всичко, което крият в себе си! Така след завършването на образованието си  те ще бъдат точно на мястото си, готови да променят и изградят света по един по-добър начин за тях и всички останали  хора !

Свържете се с нас!

 

Email

office@ep-innovation.com

Телефон

+359 887 177 551

Адрес

гр. София, ж.к. Младост 4, 1715
Бул. Александър Малинов № 91
Ет. 5, офис 502