Добре дошли, читатели, приятели, в тази специална част от нашия блог, наречена „Стани и ходи“. Тя е отредена за хора, които поради травма, заболяване, увреждане в гръбначния стълб, не са в състояние да стоят на краката си или от години не могат да ходят!

„Стани и ходи“ е рубрика съдържаща статии за хора, които са запазили вътрешен импулс, имат желание за търсене, имат волята по свой собствен начин да преосмислят нещата, които им са се случили и които може би сега им се случват.

„Стани и ходи“ обаче е и за хора, които са загубили вяра и надежда, че нещата за тях могат да се променят към по-добро, независимо от състоянието им и дългите години в инвалидна количка.

Някои от ключовите думи и теми, които ще бъдат засегнати в рубриката, включват:

  • Обездвижването и неспособността човек да бъде пълноценен и самостоятелен;
  • Недостъпността и трудностите пред които са изправени хората в неравностойно положение при посещаването на обществени места;
  •  Отношението на обществото към хората в инвалидна количка, или защо в повечето случаи се подхожда с пренебрежение и неприязън.;
  • Бавното развитие на медицината в тази насока и последиците от това. Как може да променим това.
  •  Невъзможност за пълноценното развитие на личността и възможно ли е изграждането на кариера  от инвалидна количка?

Целта е не да обсъждаме в колко тежко положение са тези хора – напротив ще наблегнем на това какви възможности може да разкрие то.

Няма да хулим съвременната медицина, нито ще превъзнасяме алтернативните здравословни методи – напротив, ще търсим съзвучие и работещи модели.

Няма да се насилваме да мислим положително или отрицателно; няма да правим йога или медитация. Точка.
Целта е не да се насилваме да мислим положително, чрез йога или медитация! Целта е преминавайки през този труден етап да намерим вътрешната сила, в следствие на която, използвайки я ще видим и усетим позитивното!

Целта ни е да създадем пространство, ще построим мост, по който ще минем заедно, водейки личен разговор с всеки и за всеки, който може да намери подкрепа в истории, споделени мисли от опит, философски и научни разсъждения по тази болезнена тема, която по един или друг начин засяга неговия живот или живота на негов близък човек.

Статиите които ще имате възможност да четете тук подкрепят всяка индивидуална воля на човека да тренира, да прави рехабилитация, да се движи, да работи, да променя, да обича, да живее, да се изправи и да проходи отново. Звучи като някаква поредица от дейности и преживявания, но те всички са едно, когато са осмислени през призмата на общата воля и желание да се реши един от най-тежките проблеми на съвременното общество.

Тази рубрика е предназначена за всички, които имат отношение по темата, искат да помогнат с усилия, грижи, мисли на хората с това увреждане!  Бихме искали да запазим достойнството на хората с такива здравословни проблеми, и да създадем пространство за тях, което да им даде свобода да мислят, да се изразяват, да споделят помежду си и да четат материали, които биха им помогнали в тази изключителна задача – да се изправят и да проходят отново.