Прошката – лекът за душата

Прошката – лекът за душата

Вече обсъдихме колко важно е  човек да избере правилния момент, за да започне промяната, която ще извади най-добрите му качества и ще го направи по-полезен както за хората, така и за Света (за Цялото). Споменахме и колко важно е тази промяна да бъде проследена...